Output

Output 1

Kompetanseramme for forskningsrelatert digital kompetanse, kritisk digital kompetanse og digital undervisningskompetanse.

[Humboldt-universitetet i Berlin]

Output 2

Undervisningsinnhold fra humaniora, spesielt fra lingvistikk, litteratur og språkopplæring. Med fokus på flerspråklighet og -perspektiv.

[Universitetet i Beograd]

Output 3

Lærerhåndbøker om bruk av undervisningssettene, deres tilpasningsevne og selvlæringsmateriell om relevante digitale ferdigheter for virtuelt samarbeid.

[University of Wolverhampton]

Output 4

Komplette undervisningssett for transnasjonale virtuelle mikrosamarbeid inkludert forskjellige inputformater, lærermanualer og læringsressurser.

[UC Louvain]

Output 5

En åpen plattform for å gi lærere modularisert undervisningsinnhold og gjøre dem i stand til å bruke et voksende nettverk for nye undervisningssamarbeid.

[NGO Nauči me]

Output 6

En hvitbok med anbefalinger om åpne utdanningsressurser og virtuelle mikrosamarbeid som en ny vei til internasjonalisering

[Universitetet i Oslo]